חשיבות תכנון ראשוני של פרויקטים כל כך חשוב.

למה צריך תאום תכנון ?

תאום תכנון נועד למנוע ליקויים כבר בשלב הראשוני ,לבצע בקרה על התוכניות ולדאוג לעדכן את התוכניות לפני ביצוע .

 • השלבים הם:

 • ביקורים מקדימים באתר הבניה כדי לבדוק את התנאים המיוחדים של האתר וסביבתו.

 • סיוע למזמין בבחירת צוות המתכננים איכותי והיעיל לפרויקט זה.

 • בדיקת הצעות המחיר עם המתכננים, לפי דרישות והנחיות.

 • בניית אומדן תקציבי ראשוני- לוח גנט.

 • הפעלת יועצים מקצועיים והנחיית המתכננים.

 • קיום ישיבות תיאום בין המתכננים, סיכומן והפצתם לנוכחים ולמזמין.

 • סיוע למזמין ולמתכננים בטיפול מול הרשויות המוסמכות בכל הקשור לנושאי תכנון.

 • עדכון האומדן התקציבי בהתאם להערכות המתכננים במקביל להתקדמות התכנון.

 • עריכה ומעקב אחר לוחות הזמנים לתכנון ולכלל הפעילויות הקשורות לפרויקט קביעת שלבים ומועדים לקידום הפרויקט.

 • מעקב אחר התקדמות התכנון של המתכננים בהתאם לחוזי התכנון בדיקת לוח זמנים ודיווח שוטף למזמין.

 • בקרה התכנון המפורט של כל מתכנן מבחינת עדכון האומדן התקציבי.

 • בדיקה ואישור של חשבונות המתכננים לפי נהלי המזמין.

למה אנחנו?

המטרה שלנו הינה לסייע ללקוח לפתור אתגרים גדולים באמצעות הניסיון והידע הרב שלנו,וזאת באמצעות שימוש בטכנולוגיה חדשה. לחברת פרץ מהנדסים הכלים ,הידע והניסיון בתכנון פרויקטים גדולים ,בעבודה שותפת מול יועצים ,מתכננים ,וקבלנים.

מטרת התאום תכנון הראשוני לפני בניה

למנוע כשלים בבניה ובתכנון עוד לפני שעולים לקרקע.

לתת דגשים במקומות בעייתים .

להציף את השינויים בטרם מכנים תוכניות לביצוע.

לשמור על תקציב נכון שהוגדר לפרויקט.