ליקוי בניה במבנה במבנה ציבור,מטרתו להבין את עלות השיפוץ ואת חומרת הליקויים .

דו"ח מבנה מסוכן 

דו"ח מצב מבנה מסוכן או לפני שיפוץ במטרה לדעת את עלויות הליקויים ועליות לשיפוץ בניין.