לשאלות נוספות ניתן ליצור איתנו קשר

תנאי שימוש ומדיניות פרטיות 


הנך מתבקש לקרוא מדיניות פרטיות זו בטרם תעשה כל שימוש באתר. תנאי השימוש חלים על מדיניות פרטיות זו ומהווים חלק בלתי נפרד ממנה.

בשימוש באתר ו/או גישה לאתר הינך מביע את הסכמתך כי קראת וקיבלת על עצמך את התנאים המופיעים במדיניות פרטיות זו וכי פרץ מהנדסים יאסוף מידע אישי שלך ויעשה בו שימוש. אם אינך מסכים לאיזה מהתנאים המפורטים להלן, עליך להימנע מכניסה ו/או משימוש באתר ו/או בשירותי האתר. לידיעתך, אינך חייב לפי חוק לספק מידע זה, אך הסכמה לספק מידע זה מהווה תנאי לשימוש באתר ובשירותי האתר.


1. מדיניות פרטיות

פרץ מהנדסים מתייחס ברצינות ובכבוד לפרטיות המשתמשים באתר ולכן אנחנו מפרטים במדיניות פרטיות זו את הדרכים שבהן בכוונתנו לעשות שימוש במידע אישי פרטי שלך שעשוי להגיע לידינו דרך ו/או בטפסים יצירת קשר ומידע המגיע אלינו מהאתר של פייסבוק.


2. הסכמה

אינך מחויב למסור מידע אישי על פי חוק עם זאת הנך מסכים ומצהיר בזאת שהמידע האישי שאתה מספק לנו נמסר מרצונך החופשי.

על מנת שנוכל לספק לך את השירותים המוצעים באתר וכן הינך מסכים כי נשמור את המידע שסיפקת לנו במאגר מידע.

במידה שהינך מעוניין להימחק ממאגרי המידע של האתר עליך להודיע על כך לפרץ מהנדסים בשיחת טלפון או בשליחת בקשה בטופס יצירת קשר. פרץ מהנדסים מתחייב להסיר את הרשומות שנשמרו במאגר של האתר תוך 48 שעות מקבלת הפניה.


3. איסוף מידע והשימוש בו

פרז מהנסים שומר את כתובת המייל, טלפון ואת ההודעה ששלחת בטופס יצירת קשר. האתר משתמש בהמלצות שלקוחות הכניסו לאתר של פייסבוק. פרטי הלקוחות שהאתר מקבל מפיסבוק: שם מלא, טקסט ההמלצה, תאריך, האם ההמלצה חיובית או שלילית ודירוג ממוצע של כל ההמלצות. האתר לא שומר את המידע במאגר הנתונים ומקבל את המידע מפייסבוק בכל פעם שהגולש יפתח את דף ההמלצות.


4. שיתוף מידע עם צד שלישי

פרץ מהנדסים לא מעביר ויעביר בעתיד את המידע של המשתמשים לצד שלישי.  במידה ויהיה צורך להעברת מידע, הפעולה תתבצע באישור מראש מהמשתמש.