update text

בחירת חברת פיקוח בניה

פרויקטים בבניה הם תהליך מורכב במצריך ידע וניסיון בעיקר פרוקיטים של פינוי בינוי,תמ"א ,בניה רוויה , ובכדי להוציאם לפועל עד לסיום מוצלח ובאמת ליהנות מהיתרונות של התהליך, יש צורך בידע מקצועי וניסיון בתחומים רבים כמו: ניהול פרויקטים משלב ראשוני ועד ביצוע כל שלב בבניה. תהליך זה כרוך בקידום הפרויקט לפי שלבים, החל מהשלב של תכנון אדריכלי ועד לסיום הבניה ומסירת שטחים משותפים .
 חשוב לדעת  רמת המקצועיות והניסיון של החברה בניהול פרויקטים מורכבים של מבנים שכן ניסיון משפיע ישירות על תהליך הבניה. חברת ניהול ופיקוח תהיה אמונה גם קידום תהליך השלמת רכישת הקרקע על ידי היזם או מהשלב של החתמת הדיירים על התהליך, הכנת התוכניות והגשתן לוועדות הרלוונטיות ברשויות המקומיות בכדי לקדם תהליך קבלת היתר בניה,קידום תהליך בחירת קבלן דוח אפס בשלב הבניה בפועל, על חברת הניהול לפקח על העבודות ולוודא שהן מתבצעות על פי התוכניות, תוך עמידה בלוח הזמנים ובתקציב. בכל שלבי הפרויקט בחירת נכונה של חברה ניהול ופיקוח שתלווה אתכם לפי שלבים  תבטיח איכות בניה  לצד צמצום כמות ליקוי בניה גם בשטחים המשותפים וסביב הבניין.

למה פרץ מהנדסים?

ניהול פרויקטים בבניה ראיה רחבה לשים לב לכל הפרטים הקטנים עם ראיית התמונה השלמה. חלק מעבודתנו כרוכה בניהול תקציבים, תכנון נכון ,מציאת פתרונות בשטח,עמידה ביעדים. הניסיון שיש חברתנו עשוי למנוע הרבה מאוד הוצאות מיותרות וכן למנוע עיכובים מיותרים. ככל שיהיה למנהל הפרוייקט יותר ניסיון, כך סביר יותר להניח שהפרויקט יתנהל עם מינימום הפתעות.

פינוי בינוי בבת ים בלפור -פרויקט מורכב לצד הרכבת הקלה 

תכנון מקדים ,חוסף המון כסף בעתיד