update text

קיבלתי דירה חדשה ,אלו ליקויים בודקים?

מהם עיקר הבדיקות שמבצעים בדירה חדשה .

 בדיקות אינסטלציה .  נבדוק את הצנרת בחדרים רטובים ,נבדוק רטיבות מהצנרת מים.  נבצע צילום צנרת באמצעות סיב אופטי\מצלמה תרמית.  נבדוק לחץ מים תקין ,אסלה ,ברזים. בדיקות רטיבות .  בדיקת רטיבות בקירות באמצעות מכשיר מדויק -פרוטמייטר הבודק הפרשי לחות.  בדיקת סימני רטיבות ברצפות.  בדיקת רטיבות בחדרים רטובים.  בדיקת שיפועים תקינים במקלחון. 

בדיקות חשמל  בדיקת לוח חשמל והתאמה לתקן הבניה .  בדיקת שקעי חשמל באמצעות מכשור ,פאזה הפוכה ,תקינות.  בדיקת תאורה תיקנת.  בדיקת פחת בקצר . בדיקות מרפסת שמש  שיפועים באמצעות פלס דיגיטלי 2 מטר .  בדיקת סמני רטיבות ברצפות .  בדיקת נקודת ניקוז במרפסת . בדיקות נגרות  תקינות טבח ,מפולס, כיוון דלתות, שיש ישר  תקינות דלתות פנים ,שריטות, נעילה ,איטום .  בדיקת ארונות בחדרים רטובים, כיוון גובה .  פלס דיגיטלי על המשקוף לבדיקת פילוס דלתות.

 בדיקות אלומיניום  איטום מפני חדירת מי גשם  נעילה חלונות, כיוון ,תקינות תריסים .  שריטות, תקינות תריס חשמלי . בדיקות מידות הדירה לפי תוכנית  מדידה עם פלס לייזר והתאמה לתוכנית אדריכלית  בדיקת מפרט דיירים , תוספות ,שינוי דיירים 

 בדיקת שינוי דיירים תוכניות חשמל ואינסטלציה , תוספת נקודות ,גבהים ,מיקום.

  בדיקות מידות מחסן ,חניה ,גבהים  בדיקה סטייה של קירות (קירות עקומים) באמצעות לייזר.

  בדיקת חריגות בניה בהתאם לתוכנית  כמו כן בדיקות כמו: סדקים בקירות, שברים, אריחים חלולים, ממ"ד ,כיוון דלת כניסה , פתח דלתות , נגישות והתאמה לתקן הבניה הישראלי 

 הדוחות פשוטים וברורים מאוד להבנה (1. תאור ליקוי ----- > 2. תמונה צבעונית ------> 3. המלצה לתיקון---- >4. עלות תיקון לפי מחירון קבלני) 

 כל הדוחות הם קבילים בבית משפט , ונזקפת לחברה הצלחות רבות בעדות מומחה.

  משך הבדיקה משתנה מדירה לדירה בהתאם לליקויים בדרך כלל שעה וחצי – שעתיים וחצי .

  שימוש בציוד מדויק המקובל על בתי משפט ,לכל הבודקים תעודה של מאתר ליקוי בניה של משרד העבודה. מכשור מדידה פלס 2 מ' לבדיקת קירות. פלס דיגיטלי לבדיקת שיפועים פלס לייזר-מידות אינסטלציה( רטיבות) בדיקת רטיבות מצלמה טרמית סיב אופטי מד לחץ מים דיגיטלי מדידת הפרשי גובה בריצוף מד עובי זכוכית חשמל( בטיחות) מד קרינה אלקטרומגנטי בדיקות פאזה (חשמל) מודד דיגיטלי..

למה פרץ מהנדסים?

חברתנו מאמינה בשקיפות מול הדייר ותציג בפניו תמונה מצב הכי מדוייקת שאפשר ,וכן ליווי הנדסי בכל ההתנהלות מול הקבלן.

בדיקות רטיבות בקירות
בדיקות אינסטלציה במערכת הדלוחין.