קיבלתם מכתב מהעירייה למבנה מסוכן \אריח נפל מחיפוי חוץ למי פונים?

קיבלתם צו מבנה מסוכן מהעירייה מה עושים?


מי קובע מה מבנה מסוכן ? לכל עירייה יש את ההגדרות שלה עבור מבנה מסוכן ודרישה לשיקום מבנים. בכפוף לחוקי עזר עירוניים. אך בהחלט ניתן לומר כי ההחלטה קשורה למצב הפיזי של המבנה. העירייה תשלח צו כזה גם למבנים שקיים חשש למבנה מסוכן ,כמו חיפוי שנופל, פסיפס מתנדנד וכי לא נדרש לבצע בהם שיפוץ בניין חיצוני. מרגע שיוצא צו מסוג זה, האחריות על כל הפעולות הקשורות לשיקום ושיפוץ הבניין מוטלת על הדיירים בבניין. על הדיירים מוטלת החובה לפנות אל העירייה ולהציע לה תוכנית שיפוץ מפורטת. במקרים מסוימים ובמידה שהטיפול בבניין על ידי הדיירים מתעקב תהיה ראשית העירייה לבצע בעצמה את התיקונים הנדרשים, ולתבוע מהדיירים את הוצאות הביצוע. כיצד מסירים צו מבנה מסוכן? צו מבנה מסוכן ניתן למבנה שנתגלו בו ליקויים בהיקף כזה שהופך את הבניין למקור לסכנה לדיירים בו או לעוברי אורח העוברים בקרבתו. כך למשל, מבנה בעל סדקים משמעותיים בשלד המבנה, פגעי בטון וברזל חשוף יכול בקלות להיות מוגדר כמבנה מסוכן אם להערכת המהנדס הבודק, הם משקפים פגיעה של ממש ביציבות המבנית של המבנה כולו. לצד זאת, גם אריחי חיפוי חיצוני שמתנתקים ממקומם וצונחים מטה יכולים להוות סיבה מספקת על מנת להגדיר את המבנה כמבנה מסוכן. ישנם צווים שבמסגרתם יוגדר גם הצורך לפנות את הבניין מיושביו וישנם צווים אחרים שלא ידרשו פינוי כזה, אך יגדירו פרק זמן שבתוכו יש לבצע את כל התיקונים. הסרת צו מבנה מסוכן על ידי פרץ מהנדסים מבוצעת באמצעות בחינת הצו והליקויים המוזכרים בו והזמנת אנשי מקצוע שיבצעו תיקון יסודי של כל הליקויים הללו. יסודות, חיפוי חוץ, עבודות בטון וברזל, סתימת סדקים, חיזוק יסודות – אלו הן רק דוגמאות לפעולות שיקום שיכולות להיות רלוונטיות במקרה של הוצאת צו מבנה מסוכן למבנה כלשהו. את כל הפעולות האלה יש לבצע בצורה מקצועית ובפיקוח מהנדס ולאחר מכן יש להזמין מהנדס בניין שיבחן שוב את הבניין ויחליט האם הליקויים תוקנו בצורה המאפשרת את הסרת הצו. בכל מקרה, חשוב להבין שלא מדובר בהליך פרוצדורלי פשוט אלא בתהליך שחייב לכלול תיקון של כל ליקויי הבניה לפני שניתן בכלל לבחון את הסרת הצו. לאחר תיקון הליקויים, אתם יכולים להזמין מהנדס בניין משלכם על מנת לבחון את מצבו של המבנה לאחר התיקונים, אך מהנדס זה לא רשאי להסיר את הצו, אלא רק להמליץ או לא להמליץ על כך. הסרת צו מבנה מסוכן על ידי מהנדס בניין יכולה להתבצע אך ורק על ידי מהנדס מטעמה של הרשות המקומית שהוציאה את הצו מלכתחילה. חברת פרץ מהנדסים בעלת הניסיון והידע לטפל בארועים מסוג זה הוצאת דו"ח שמסביר ומתמחר את רמת הליקויים המלצה על קבלן מבצע פיקוח על קבלן מבצע ע"פ הנחיית המהנדס הוצאת מכתב +דו"ח לעירייה שמסביר את מהות העבודה. סיור עם מהנדס עירייה והסרת צו מבנה מסוכן.

המלצה

קיבלתם צו אל תחכו תתקשרו ליעוץ ,הרבה פעמים המכתב לא נשלח מהעירייה אלה מגוף חיצוני כמו וועדה כזו או אחרת שלא קיימת.

img

מבנה מסוכן

img

מבנה מסוכן

התנתקות אריחים מחיפוי קיר לאחר שלוש שנים

הוצאת צו מבנה מסוכן ופינוי דיירים עקב התנתקות של אריחים , לאחר הוצאת דו"ח הנדסי לעירייה ,ופיקוח הנדסי הוסר הצו לאחר 17 יום.

img