חשיבות תאום תכנון לפני תחילת הבניה .


כבר לפני תחילת ביצוע יש לתאם משימות וחוסרים אל מול היועצים והקבלן נבצע בקרה על התוכניות, המפרטים והכמויות. נאתר אי התאמות בין מסמכי התכנון וידאג לדרוש לתיקונן במיידי באמצעות צוות היועצים המפקח יבצע בקרה שוטפת בהתאם להתקדמות הביצוע. יפקח על עבודות הקבלן הראשי וקבלני המשנה, החל מעלייתם לקרקע תפקידנו לקשר לפרויקט מפקח בכיר בטרם סגירת חוזה מול יזם/ קבלן. תכנון נכון מעניק יעוץ הנדסי ואסטרטגי לבעלי הדירות, בכדי לשפר משמעותית את מעמדם אל מול היזם/ קבלן. לשדרג את המפרט הטכני ולהעניק ייעוץ קריטי לפני ביצוע משא ומתן. במקביל למפקח, במהלך בניית בכל קומה יכנס מהנדס מומחה לבקרת מבנים, אשר יבצע תיעוד עבור ליקויים קיימים ויבצע בדיקות בשלבי בניה קריטיים, על מנת לגלות את הליקויים והסתירות אל מול תקנות התכנון והבניה בשלב מוקדם ולתקנן במועד. בגמר הבניה, נבצע פרוטוקול מסירה עבור כל דירה בנפרד וכן עבור השטחים הציבוריים. תהליך זה שומר על איכות העבודה ומונע תביעות משפטיות. לפני טופס 4 כל דייר יקבל דו"ח מהנדס ייחודי לגבי דירתו, מצב הליקויים, קביל בית משפט.

למה אנחנו?

מהנדסי החברה הינם בעליי ראיה רחבה של פרויקטים גדולים וקטנים כאחד, בעליי יכולת  לראות את כל הפרטים הקטנים עם ראיית התמונה השלמה. חלק מעבודתו של מנהל הפרויקט כרוכה בבדיקת התכנון האדריכלי מעבר למציאת פתרונות בשטח,עמידה ביעדים. הניסיון שיש למנהל התכנון חברתנו יכול למנוע הרבה מאוד הוצאות מיותרות וכן למנוע עיכובים מיותרים בשלב הביצוע. ככל שיהיה למנהל הפרוייקט יותר ניסיון בביצוע סופרפוזיציה ,בהתאמה של תכנון אדריכלי לדרישות הבניה, כך סביר יותר להניח שהפרויקט יתנהל עם מינימום הפתעות.

תאום תכנון לפני תחילת ביצוע חוסך אלפי שקלים והכי חשוב זמן יקר


בקרה על תוכניות ,מתן הערות מקצועיות הינם שלב חשוב לפני תחילת הבניה.