פיקוח וניהול פרויקט לקבוצות רכישה

מדוע אני צריך מפקח לקבוצות רכישה?

פרויקטים קבוצות רכישה הינם תהליך מורכב, ובכדי להוציאם לפועל עד לסיום מוצלח ובאמת ליהנות מהיתרונות שלהתאגדות קבוצת רכישה, יש צורך בידע מקצועי וניסיון בתחומים רבים כמו סוגיות משפטיות, מימון פיננסי, יזמות ופיקוח. ניהול פרויקטים בבניה עבור קבוצות רכישה הינו תהליך לא קצר, וכרוך בקידום הפרויקט לפי שלבים, החל מהשלב הראשוני של תכנון אדריכלי ועד לסיום הבניה ,ומסיר תשטחים משותפים פרויקט של קבוצת רכישה שההינו מורכב מכוון שהתאגדות של עשרות ואף מאות משפחות. שבעצם הם היזמים בפועל, חשו בלדעת מיהי הקבוצה המארגנת שהופקדה על ניהול הפרויקט, שכן רמת המקצועיות והניסיון שלה בניהול פרויקטים מורכבים של בני משפיע ישירות על תהליך הבניה. חברת ניהול ופיקוח תהיה אמונה גם קידום תהליך השלמת רכישת הקרקע על ידי קבוצת הרכישה, הכנת התוכנה ובהגשתן לוועדות הרלוונטיות ברשויות המקומיות בכדי לקדם תהליך קבלת היתר בניה, קידום תהליך בחירת קבלן ,דוח אפס בשלב הבניה בפועל, לחברת הניהול לפקח על העבודות ולוודא שהן מתבצעות על פי התוכניות, תוך עמידה בלוח הזמנים ובתקציב. בכל שלבי הפרויקט החבר המפקחת על הפרויקט בשילוב ביקורת מבנים וזאת כדי להבטיח איכות בניה ,צמצום כמות ליקוי בניה ,וצמצום ליקוי בניה בשטחים המשותפים ,זאת מבטיח איכות בניה ורכישה כדאית.

פרויקטים 

img

ללמבלום ת"א-קבוצת רכישה

img

ללמבלום ת"א -סיום פרויקט

img

קבוצות רכישה בניין בוטיק רחובות

img

קבוצת רכישה דובנבוים רחובות

img

סיום פרויקט -רחובות

img

קבוצת רכישה (תלשיר)-רחובות

img

קבוצת רכישה- בת ים (בתכנון)-הדמיה

img

קבוצת רכישה -תמ"א 2 ,רחובות(בהיתר)

img

חזון איש ,רחובות-הסתיים

שלבים לפני בניה


התארגנות הקבוצה ורכישת הקרקע

רכישת הקרקע וקבלת היתר לבניה ,אבטחת הסכם שיתוף שיבטיח הגנה על כל דייר

תכנון ובקרה ,והתחלת בניה

מכרז קבלנים, בחירת קבלן, בניית לוח תשלומים, בדיקת חוזה פאושלי, הבטחת שינוי דיירים, הפקת דוחות חודשיים, קיום ישיבות חודשיות, עד לבניית תיק לטופס 4

ביקורת מבנים-מסירת דירות.

כדי להבטיח בניה ברמת ביצוע גבוה אנו משלבים ביקורת מבנים לאורך כל הבניה ,כך שמבטיחים לדיירים איכות בניה במינימום ליקויים.