בניה פרטית ,מה חשוב לדעת לפני תחילת הבניה.

ניהול ופיקוח פרויקטים של בניה רוויה

ניהול פרויקט בנייה דורש תכנון מראש של שלבי העבודה השונים, זיהוי הצרכים של הפרויקט ,בדיקת טיב חומרי בניין,בדיקת יומן עבודה,בדיקת התאמה בין תוכנית אדריכלית לקונסטרוקציה. ניהול ובקרה על תוכניות: מומלץ להתחיל בתכנון מדויק ככל שניתן של זמני העבודה של כל אחד מבעלי המקצוע וקביעה מראש של המועד שבו יגיעו בעלי המקצוע הבאים אחריהם להשלמת המשימה. ניהול נכון של הפרויקט זה הבסיס לפרויקט טוב.

ניהול ופיקוח פרויקטים מתייחס גם לאיכות כוח האדם המנהל אותו וכך גם הידע והניסיון של אנשי המקצוע שמגדירים מטרות עם היזמים. מגדירים שלבים בביצוע לפי לוחות זמנים מפורטים, תקציביים ויעדים.

img