מבנים מסוכנים

img

בית מיועד לקריסה

img

טיפול במבנה מסוכן

img

הוצאה ממסוכנות 

img

חשש לסדק בתמיכה

img

עיבוי עמודי יסוד

img

שיקום וביסוס עמודים

img

נפילת פסיפס מחיפוי קיר

img

התנתקות  אריחים

img

תיקון ושיקום חוץ